Ďakujeme Nadácií EPH - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Ďakujeme Nadácií EPH

V mene prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Náruč vyjadrujeme poďakovanie Nadácií EPH za finančný príspevok vo výške 4 000,00 €. Príspevok z grantového programu s názvom Oporný bod – COVID-19 bude použitý na zariadenie karanténnej/izolačnej bunky. Tri polohovateľné postele, kyslíkový koncentrátor, germicidný žiarič a profesionálny lekársky teplomer vytvoria pre prijímateľov, ktorí sa vracajúci z pobytu v ústavnom zariadení nadštandardné podmienky pre poskytovanie odbornej opatrovateľsko-ošetrovateľskej starostlivosti. Život v nútenej karanténe im spríjemní aj systém SKYPE v rámci komunikácie s blízkymi osobami.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky