Ďakujeme za respirátory - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Ďakujeme za respirátory

V mene prijímateľov a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Náruč ďakujeme vedeniu firmy Prysmian Kablo s.r.o Záborské 517 za darovanie 1400 ks respirátorov FFP2. Srdečné poďakovanie patrí zvlášť pani riaditeľke Martine Ambrózovej, ktorá túto aktivitu iniciovala a dar aj osobne odovzdala.

PhDr. Jozef Dobrovič
riaditeľ ZpS Náruč
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky