Ďalší, ktorí nám pomáhajú - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Ďalší, ktorí nám pomáhajú

V mene klientov a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Náruč ďakujeme pánovi Štefanovi Pavlíkovi a pánovi Michalovi Hurkovi za darované respirátory, rukavice a jednorazové i bavlnené rúška.  Vítame túto pomoc pri ochrane zdravia a záchrane života. Každý jeden dar je pre nás veľkou podporou.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky