Aj my pomáhame ... - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Aj my pomáhame ...

S radosťou a ochotne sme sa aj my, zamestnanci Zariadenia pre seniorov Náruč, zapojili do akcie #GivingTuesday, ktorej podstatou bolo vyzbierať trvanlivé potraviny pre odkázané rodiny, zdravotne postihnutých, seniorov a všetkých, ktorí v týchto neľahkých časoch potrebujú materiálnu pomoc. Sme radi, že môžeme aspoň takým spôsobom vyjadriť svoju spolupatričnosť a potešiť ľudí v núdzi.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky