Aj seniori súčasťou LEARRUN 2019 - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Aj seniori súčasťou LEARRUN 2019

O spoločných aktivitách s dobrovoľníkmi z LEAR corporation sme už na našej internetovej stránke viackrát písali. Dňa 29.09.2019 nás dobrovoľníci pozvali na svoju akciu LEARRUN, ktorej súčasťou bola prechádzka nasvieteným centrom Prešova. Po registrácii sme navštívili fotoshop a pripravili sa na štart. Prechádzku sme absolvovali za účasti blikajúcich svetiel policajného auta, ktoré išlo na čele sprievodu. Pomaly sa začalo stmievať a svetlá odrážali rôzne obrazce na stenách historických budov. Po prechádzke už išlo do tuhého, nakoľko na štart sa postavili účastníci nočného behu. Na ceste domov sme stretávali nielen maskotov podujatia ale aj hudobníkov na viacerých miestach centra mesta.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálná pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky