Dar od firmy Sharex Medical, spol. s r.o. - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Dar od firmy Sharex Medical, spol. s r.o.

Ďakujeme RNDr. Karolovi Ďurovcovi, konateľovi firmy Sharex Medical, spol. s r.o., Košice za darovanie ochranných rúšok pre klientov a zamestnancov zariadenia.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky