Dar od spoločnosti L'ORÉAL - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Dar od spoločnosti L'OREAL

V dobe, v ktorej dodržiavanie zásady R-O-R pomáha ostať zdravým, sú pre nás veľkou pomocou rôzne spoločnosti, ktoré pomáhajú práve tým najzraniteľnejším. Jednou z nich je aj spoločnosť L´ORÉAL Slovensko s. r. o., ktorá darovala pre klientov a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Náruč čistiace gély na ruky. Srdečne ďakujeme.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky