Dar plný zdravia - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Dar plný zdravia

Ďakujeme zástupkyni pani Nikolete Bittovej zo spoločnosti Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o. za darovanie 431 ks balení vitamínu C 500 mg pre našich klientov a zamestnancov.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky