Dar v podobe respirátorov - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Dar v podobe respirátorov

Dnes nás príjemne prekvapili PhDr. Rudolf Dupkala, PhD a pán Miroslav Hruška. Pre prijímateľov a zamestnancov zariadenia darovali 480 ks respirátorov. Páni, ďakujeme Vám za Váš dar.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky