Divadelné predstavenie "Zlatá rybka" - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Divadelné predstavenie "Zlatá rybka"

Dňa 29. januára 2020 nás navštívili členovia Divadla Portál so svojou novodobou adaptáciou rozprávky Zlatá rybka od A. S. Puškina. Divadelné predstavenie bolo prezentované zábavnou formou a obsahovalo poučenie a pripomenutie hodnôt ako je spokojnosť s tým čo máme. Ďakujeme členom Divadla Portál za príjemne strávený čas, v ktorom nás mnohokrát rozosmiali.

Mgr. Jakub Rišian
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky