Fašiangové popoludnie - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Fašiangové popoludnie

Aj tento rok 18.02.2020 sme zostali verní tradičnej fašiangovej zábave, ktorú sme pripravili pre našich seniorov. Folklórny súbor Rozmarija otvoril zábavu tancom, spevom a želaním veselého času. Medzi tanečnými kolami, seniorov zabávali zamestnanci a spevácka skupina Veselka. Na stoloch čakalo pohostenie vrátane fašiangových šišiek. Ďakujeme účinkujúcim za krásny program, a všetkým zúčastneným  za vytvorenie príjemnej atmosféry.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky