Krásna slávnosť - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Krásna slávnosť

Sviatok Božského Srdca Ježišovho si veriaci nášho zariadenia uctili slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval duchovný otec dôstojný pán Anton Seman. Svätú omšu sme slávili v záhrade zariadenia, čo ešte viac umocnilo výnimočnosť tohto duchovného stretnutia.

Mgr. Agáta Sučková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky