Malá pomoc pre tých, ktorí pomáhajú - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Malá pomoc pre tých, ktorí pomáhajú

Zamestnancov Zariadenia pre seniorov Náruč dnes prekvapil darček v podobe nápojov Red Bull. Obchodná zástupkyňa pani Karin Virosteková nám odovzdala energetické nápoje, ktoré nám pomôžu ľahšie zvládať každodenné výzvy. Áno, v týchto dňoch energiu na viac potrebuje každý. Ďakujeme im za milé prekvapenie a podporu.

Agáta sučková
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky