Medzinárodný deň žien - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Medzinárodný deň žien

Dňa 08.03.2021 pri príležitosti sviatku osláv Medzinárodného dňa žien sa v zariadení konalo spoločné posedenie. V príhovore pán riaditeľ vyzdvihol rolu ženy a poďakoval všetkým prítomným za ich aktivity. Sladkosť v podobe bonboniéry vyvolala úsmev a poďakovanie za starostlivosť a lásku ktorej sa im dostálo v tento významný deň.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky