Medzinárodný deň žien - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Medzinárodný deň žien

„Prinášajú radosť i nádej,
sú veľkou oporou pre blízkych i priateľov,
milujú vždy bez výhrad,
je toho tak veľa čo ženy môžu povedať a dať.“

Slovami básnika sme slávnostne zahájili oslavy sviatku Medzinárodného dňa žien. Neostalo len pri slovách a mikrofónu sa chopili speváci z domácej skupiny Veselka, ktorých vystriedali naši kolegovia Agátka a Tomáš s humornou manželskou scénkou. Za veľkého potlesku prebiehalo vystúpenie folklórneho súboru Rozmarija pod vedením Danky Kovalčíkovej. Riaditeľ zariadenia PhDr. Jozef Dobrovič sa prihovoril všetkým ženám,
poďakoval za ich obetavosť a láskavosť. Ako to už býva, nikomu sa nechcelo rozchádzať, dokonca si poniektorí aj zatancovali. V ten deň slnko svietilo v každom z nás.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky