Mikuláš - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Mikuláš

Mikulášku, dobrý strýčku
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju ťažkú nošu,
daj nám z darov svojich trošku...
Táto detská riekanka bola jednou z mnohých, na ktorú sme si spomenuli 7. decembra v našom zariadení, pretože sviatok svätého Mikuláša je obľúbený u všetkých generácii. Majú ho radi aj naši seniori, hlavne pre jeho príjemnú a sviatočnú atmosféru. Mikuláš napriek pandémii prišiel a priniesol aj sladké prekvapenie pre všetkých prijímateľov. Zariadením sa ozýval nápev „Tomu svätý Mikuláš v ďalšie dni pomáhaj, Mikuláš, Mikuláš.

Agáta Sučková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky