Milujeme svoje mesto - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Milujeme svoje mesto

Festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti Milujem svoje mesto  sa v Prešove teší veľkej pozornosti. Dobrú myšlienku sme podporili aj my úpravou okolia zariadenia. Našu aktivitu ocenila pani primátorka Ing. Andrea Turčanová.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky