Motorkársky Mikuláš - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Motorkarský Mikuláš

Tohto roku dorazil Mikuláš do nášho zariadenia naozaj netradične- na motorke. Dňa 05.12.2020 nás navštívil Miroslav Hruška so skupinou mladých ľudí, ktorí sú zapálení nielen pre motorky, ale aj pre šírenie dobrej nálady a robenie dobrých skutkov. Ako sa na správneho Mikuláša patrí, sprevádzali ho anjeli aj čert. Priniesol dary pre túto dobu veľmi potrebné ako sú rúška, vitamíny, ale zároveň nezabudol ani na sladké dobroty. A to zďaleka nie je všetko. Mikuláš naštartoval svojho krásneho tátoša a previezol prijímateľov po záhrade zariadenia. Aj takto netradične sa dá osláviť jeden z najkrajších sviatkov, ktorý je predzvesťou Vianoc.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky