Návšteva Levoče - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Návšteva Levoče

Dňa 14.07.2021 sme sa vybrali na výlet do mesta Levoča. Našu púť sme začali bohoslužbou na Mariánskej hore. Program pokračoval návštevou mesta Levoča a Baziliky sv. Jakuba, ktorá patrí k najvýznamnejším pamiatkam sakrálneho umenia na Slovensku. V Bazilike sme obdivovali nie len drevený oltár, ktorý je najvyšším gotickým oltárom na svete, ale aj ostatné diela, ktorých autorom je rezbár Majster Pavol z Levoče. Výlet sme ukončili občerstvením. Po príjemne strávenom dni sme sa so zážitkami a spevom šťastne vrátili domov.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky