Oslava 102 rokov aj na Veselej - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Oslava 102 rokov aj na Veselej

Úctyhodných 102 rokov sa dožila dňa 18. 12. 2020 naša prijímateľka sociálnej služby pani Mária Galóczyová. Aj keď inak ako po iné roky, ale o to úprimnejšie želáme veľa zdravia, lásky a požehnania.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky