Poďakovanie Nadácii SPP - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Poďakovanie Nadácii SPP         

Klienti a zamestnanci Zariadenia pre seniorov Náruč získali finančný príspevok z mimoriadneho grantového programu Pomáhame SPPolu, ktorý bol zameraný na zvýšenie kvality života tých, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Nakúpené ochranné pomôcky a tablety zariadeniu pomôžu v boji s pandémiou ochorenia COVID-19 a podporia inovatívne a progresívne prístupy pri zabezpečovaní kontaktov klientov s rodinou v prípade izolácie alebo karantény. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP.
Úprimne ďakujeme za podporu správcom Nadácie SPP, jej donorom a všetkým prajeme veľa tvorivých nápadov a hlavne pevné zdravie.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky