Potulky Ukrajinou - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Potulky Ukrajinou

V posledný deň praxe v našom zariadení nám študentky sociálnej práce predstavili prezentáciu o svojej rodnej Ukrajine. Fotografie známych miest a pamätihodností odkryli spomienky našich prijímateľov, keďže každý z prítomných mal v minulosti milú osobnú skúsenosť s Ukrajinou a mnohých predkovia pochádzali práve z tejto oblasti. Na záver nám dievčatá zaspievali nádherné ukrajinské piesne.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky