Pozdrav od prezidentky - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Pozdrav od prezidentky

Aj v tejto uponáhľanej a hektickej dobe sa dejú výnimočné veci. Naša prijímateľka sociálnej služby pani Terézia Škorvánková dostala pozdrav priamo od hlavy štátu - Zuzany Čaputovej. Prezidentka SR sa taktiež zapojila do projektu „Vianočná pošta“, prostredníctvom ktorej poslala pozdrav aj pre všetkých prijímateľov a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Náruč.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky