Pozdrav zo ZŠ Ľubotice - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Pozdrav zo ZŠ Ľubotice

Stalo sa už tradíciou, že šikovní žiaci zo Základnej školy Ľubotice nás pred Vianocami potešia svojím vystúpením. Tento rok to nie je možné a tak našim prijímateľom poslali vianočné pohľadnice s milými prianiami. V každej sa opakovalo jedno veľké prianie „VEĽA ZDRAVIA“. Ďakujeme!

Agáta Sučková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky