Prekvapenie pre seniorov - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Prekvapenie pre seniorov

Našich seniorov dnes milo prekvapili darčeky od detí zo Základnej školy s materskou školou v Dolnom Smokovci. Drahí školačikovia, potešili ste nás. Ďakujeme Vám.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky