Prvá tohoročná opekačka - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Prvá tohoročná opekačka

Počas pandémie sme zažili aj príjemné dni. Jedným z ních bol pre nás 7. apríl 2022. Deň, kedy sme zorganizovali športovo-spoločenskú aktivitu v záhrade zariadenia. Najprv sme spoločne súťažili a potom doplňali energiu občerstvením a opekanou špekáčkou. Súčasťou stretnutia bola hudba harmonikára a spev seniórov. Odmenou bola vzájomná spokojnosť.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky