Relaxácia v snoezelene - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Relaxácia v snoezelene

Práve počas novembrových zamračených dní je multisenzorická miestnosť vyhľadávaným miestom našich klientov. Príjemné prostredie, hudba, svetelné prvky , ležanie na vodnej posteli a relax v pohodlnom kresle sú priam balzamom pre dušu. A keď sa tam stretnú priateľky, tak je aj veselo.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky