Skype stretnutie s Mgr. Turisovou - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Skype stretnutie s Mgr. Turisovou

Dňa 18. marca 2021 sme sa s našimi prijímateľmi po dlhšom čase zúčastnili online stretnutia prostredníctvom programu Skype. Mgr. Turisová z Ruského centra v Prešove nám priblížila, ako sa slávil tradičný východoslovanský sviatok Maslenica. Dozvedeli sme sa viac o histórii, zvykoch a tradíciách tohto sviatku. Vyvrcholením je zapálenie slamenej baby – Maslenice, ktorá je symbolom zimy. Po jej spálení vítame jar a prichádza pôstne obdobie pred Veľkou nocou.
Prijímateľov téma veľmi zaujala, aktívne sa zapájali a spomínali na fašiangové slávnosti, ktorých sa aj oni zúčastnili. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky