Spev v zahrade - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Spev v záhrade

V utorok 08.12.2020 sme v záhrade zariadenia zorganizovali stretnutie na ktorom si klienti spoločne so zamestnancami zaspievali ľudové piesne za doprovodu harmonikára. Pre klientov bolo pripravené malé občerstvenie, spojené s podávaním teplého čaju. A ako sa hovorí „spev lieči“, význam aktivity sa prejavil ihneď. Klienti boli príjemne naladení a so spevom pokračovali aj po ukončení aktivity.

Mgr. Juliána Tomčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky