Športové dopoludnie - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Športové dopoludnie

Dňa 14.05.2019 sa vstupná hala premenila na športovú. Študenti zo Strednej odbornej školy pedagogickej ukázali, že nielen vedomosti a kultúra, ale aj šport je im blízky. Súťažili sme v kope do bránky, slalome s varechou medzi stoličkami, viazaní  šatiek, podávaní lopty a na záver sme sa schuti zasmiali pri „ hadovi“. Podstatou hry bolo, aby   sa posledný  súťažiaci v rade postavil pred prvého. V tento deň sme si potvrdili, že ani   paličky, chodáky či vozíky nie sú prekážkou pre tých, ktorí športovať naozaj chcú.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky