Športový deň pre seniorov - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Krásna slávnosť

Dňa 24.06.2021 sme sa zúčastnili športového dňa pre seniorov, ktorý organizovalo mesto Prešov pod záštitou primátorky Ing. Andrei Turčanovej. V areáli Bowlingu pri trati súťažilo 22 družstiev. Naše zariadenie reprezentovali pani Filoména Balogová, pani Anna Fialková, pani Mária Šambronská a pani Mária Tatarková. Súťažili sme v štyroch disciplínach – bowling, kop loptou na bránku, hod šípkou na terč, hod loptou do basketbalového koša. Chuť k súťaženiu nám nevzalo ani horúce počasie. K dobrej nálade prispelo aj to, že po dlhšom čase sme mohli znova stretnúť svojich priateľov z iných organizácii pre seniorov.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky