Srdečne ďakujeme - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Srdečne ďakujeme

Aj v dnešnom období plnom zmien a očakávaní sa dejú zázraky. Také jednoduché – ľudské a úprimné. Zovšadiaľ počúvame o pandémii, ktorá obchádza snáď celý svet. A čuduj sa svete, práve tá spája všetkých nás a vedie k spolupatričnosti a ochote nezištne pomáhať. Naše srdečné „ĎAKUJEME“ patrí združeniu „ Pomôžme Slovensku“, Rudolfovi Dupkalovi a Prešovským seniorom za rúška, dezinfekčné prostriedky i rukavice, ktorými môžeme chrániť našich prijímateľov aj zamestnancov. Poďakovanie patrí aj Hartman Rico s.r.o, ktorý nám našu prácu spríjemnil sladkým prekvapením.

Prijímatelia a zamestnanci Zariadenia pre seniorov Náruč
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky