Stredná odborná škola pedagogická - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Stredná odborná škola Pedagogická

Dňa 18.06.2019 študenti zo Strednej odbornej školy pedagogickej, ktorí v našom zariadení absolvovali prax v školskom roku 2018/2019 si pripravili záverečné vystúpenie ako vďaku pre našich seniorov s ktorými mohli stráviť čas. Predniesli pestré divadelné vystúpenie v podobe hovoreného slova, tanca, cvičenia a hry na gitaru. Na záver sme si vzájomne poďakovali za spoločne strávené chvíle a odovzdané vedomosti.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky