Stretnutie seniorov v Ekoparku - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Stretnutie seniorov v Ekoparku

V EKOPARKU Holá Hora v Prešove sa dňa 06.09.2021 uskutočnilo hudobné podujatie pod názvom „Seniorské popoludnie“, na ktorom sa zúčastnili aj naši seniori. Mesto Prešov pripravilo pekný kultúrny program, kde vystúpila kapela CIMBALOWICA pod vedením speváka Tomáša Oravca, z PUĽSU Mária Železná a Štefan Repka z Kollárovcov. Súčasťou podujatia boli aj stánky, kde si seniori mohli zakúpiť handmade výrobky. K dobrej nálade prispelo pekné počasie a ľudová hudba, ktorá roztancovala seniorov.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky