Tablet od srdca - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Ďakujeme za projekt "Tablet od srdca" pre prijímateľov sociálnych služieb

Videohovory, ktoré spoja stovky prijímateľov sociálnej služby s ich rodinami a blízkymi v čase karantény, umožnil unikátny projekt „Tablet od srdca“ . Ďakujeme firmám Philis Morris Slovakia, Mall Group, Slovak Telekom, Denníku Nový čas a Asociácií poskytovateľov sociálnych služieb za darovanie a sprostredkovanie 4 ks tabletov. Dodané zariadenia umožnia vzájomné prepojenie prijímateľov s rodinami a priateľmi pomocou videohovorov. Zabezpečia im kontakt „z očí do očí“ , čo je podľa mnohých štúdií veľmi dôležité pre zvládanie stresových situácií a lepší psychický stav.

PhDr. Jozef Dobrovič
riaditeľ ZpS Náruč
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky