Testovanie COVID-19 - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Testovanie prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Zariadenia pre seniorv Náruč

V dňoch 18. – 19. mája 2020 bolo vykonané testovanie prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov na prítomnosť protilátok IgM/IgG proti COVID-19 s negatívnym výsledkom u všetkých 214-tich testovaných. V zmysle Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR testovanie vykonali určení kvalifikovaní pracovníci zo zariadenia. Testovanie prostredníctvom tzv. rýchlotestov potvrdilo stav, ktorý bol zistený v zariadení už pri klasickom testovaní metódou RT-PCR 23. apríla 2020. Všetkým, ktorí sa zaslúžili o tieto výsledky úprimne ďakujem za vykonanú prácu a želám veľa zdravia i tvorivých nápadov pri zvyšovaní kvality života prijímateľov sociálnej služby.

PhDr. Jozef Dobrovič
riaditeľ ZpS Náruč
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky