Veľkonočné trhy - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Veľkonočné trhy

Vo vestibule nášho zariadenia sa pred Veľkonočnými sviatkami uskutočnili trhy, kde si naši prijímatelia mohli kúpiť pekné veľkonočné dekorácie. Všetky výrobky vytvárali šikovné ruky našich prijímateliek s pomocou inštruktoriek sociálnej rehabilitácie.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky