Vystúpenie ZŠ Ľubotice - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Vystúpenie hudobno - speváckej skupiny Koňarečka

Dňa 10. januára 2020 nás navštívili žiaci Základnej školy Ľubotice a potešili našich seniorov svojim bohatým vianočným programom v štýle ľudovej hudby, spevu a tanca. Ďakujeme všetkým zúčastneným a pedagógom.

Mgr. Jakub Rišian
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky