Významná návšteva - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Významná návšteva

Počas návštevy Východoslovenského regiónu navštívil naše zariadenie veľvyslanec Izraela J. E. Boaz Modaj s manželkou. Napriek krátkej návšteve si stihli pozrieť zariadenie a zaujímali sa o poskytovanie sociálnej služby pre seniorov v našej krajine. Veľvyslanec sa s nami lúčil slovami „do tejto inštitúcie sa vkladá veľa lásky a odhodlania.“

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky