Vzácne jubileum - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Vzácne jubileum

70. výročie sobáša sa nazýva požehnaná alebo platinová svadba. Práve takéto výročie dnes 04.11.2020 oslávili naši manželia pani Anna a pán Anton Figmikoví. Momentálna situácia im neumožňuje prežiť tieto vzácne chvíle s rodinou, preto sme ich chceli potešiť aspoň maličkým prekvapením. Na otázku čo je dôležité v šťastnom manželstve, odpovedali: vzájomná úcta, vernosť, dôvera. Sú vďační za svoj život, za pekné aj ťažké chvíle, za svoje deti. Sú si navzájom požehnaním. A my im ďakujeme za svedectvo života.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky