Zasadenie Ruže Generál Štefánik - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Zasadenie Ruže Generál Štefánik

Dňa 26.08.2021 zasadením Ruže Generál Štefánik v záhrade zariadenia sme sa pridali k spomienkovému projektu Sto ruží pre Štefánika, ktorý po celom Slovensku realizuje Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ).
Ružu vyšľachtenú v roku 1931 slávnostne zasadila primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová s predsedníčkou Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi PhDr Ruženou Kormošovou a riaditeľom zariadenia PhDr. Jozefom Dobrovičom. Pani Kormošová odovzdala riaditeľovi zariadenia certifikát o pravosti ruže.
Atmosféru celej akcie spestrili spevácky súbor Veselka a folklórny súbor Rozmarija. Sme radi, že Ruža Štefánik bude skrášľovať záhradu zariadenia a zároveň pripomínať všetkým návštevníkom túto výnimočnú osobnosť akou Milan Rastislav Štefánik rozhodne bol.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky