Vianočná pošta a Vianočný zázrak - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Vianočná pošta a Vianočný zázrak

Aj v roku 2018 sme sa zapojili do projektov Vianočná pošta a Vianočný zázrak. V priebehu decembra k nám prichádzali pre našich seniorov vianočné pozdravy zo všetkých kútov Slovenska, od individuálnych odosielateľov, od organizácii, aj zo škôl. Potešili nás aj detí z prešovských škôl, ktoré vianočné pozdravy osobne vyrobili a odovzdali klientom v našom zariadení.
V rámci projektu Vianočný zázrak k nám prichádzalo veľa darčekov od neznámych darcov, ktorí splnili priania našich seniorov. Niektorí darcovia prišli do zariadenia a darček odovzdali osobne. Veľa darčekov však prichádzalo zásielkovou službou a našou milou úlohou bolo odovzdať zásielku adresátovi. Boli sme svedkami radosti, sĺz dojatia a neschopnosti vyjadriť veľkú vďaku. V mene všetkých našich klientov srdečne ďakujeme za každý jeden vianočný pozdrav, za každý jeden darček, ďakujeme neznámym dobrodincom, ktorí počas vianočných sviatkov mysleli aj na nás a podelili sa o svoj čas a hlavne prejav lásky a úcty.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky